Prvi pregled

_mg_75401Prvi pregled je besplatan!

Prvi pregled uključuje detaljno pregledanje sluznica, svih zuba vilice i svih zubnih tkiva. Da bi se dobio potpun uvid u zatečeno stanje, učini se Rentgensko snimanje određenih područja. Zatim se pacijentu dadne preporuka i savjet, te se zajednički načini plan daljih intervencija i posjeta stomatologu.
Konsultacije i savjeti su također besplatni.