Po najljepši osmijeh u H&MM!

Biomaterijal

Biomaterijal

Kao rezultat razvoja glasjonomer cemenata i njihove uloge kao “bioaktivnog materijala”, razvijen je posebni restorativni sistem poznat kao Equia® (GC Europe NV), kao trajno i dugoročno rješenje za dentalne ispune. Mogućnosti vezane uz korišćenje, trajnost, efikasnost, mehaničko ponašanje i estetiku su slične, te u nekim slučajevima i bolje od kompozitnih materijala.

Ovaj restorativni sistem obuhvata visoko visokozni glasjonomer cement (Equia Fil®), raspoloživ u bojama iz Vita® ključa za boje: A1, A2, A3, 5, B1, B2, B3, C4 i svetlosnopolimerizujući premaz sa visokim udjelom nano čestica (Equia Coat®). Equia Fil® glasjonomer raspoloživ je u već doziranim kapsulama. Pakovanje u kapsulama pomaže da se izbegnu greške u određivanju odnosa dvije komponente, kao i u procesu miješanja.Nanešen na zub ispunjen materijalom Equia Fil, svetlosnopolimerizujući premaz (Equia Coat®) infiltrira se duboko u površinu ispuna i rubove.

Čestice premaza Equia Coat® sadrže silikonsku prašinu, prosječne veličine od 40 nm, te su ravnomerno raspoređene u akrilatnoj kiselini, koja poslije stvrdnjavanja ispunu daje visoku otpornost na trošenje. Cilj ovog premaza je da se formira čvrst akrilatni sloj prosječne debljine 35-40 mikrometara, koji zaliva i štiti ispun, kao i adhezivni spoj između ispuna i zubnog tkiva.

To će biti velika pomoć u svladavanju ograničenja otpornosti na trošenje i rubnih pukotina, do kojih nažalost gotovo uvijek dolazi kod drugih glasjonomernih cemenata. Čvrstoća i mehaničke osobine materijala Equia čine ga posebno pogodnim za ispune klase I, II i V, te za izradu nadogradnji, inleja, onleja, krunica, kao i za sendvič tehniku.

Comments are closed.