Po najljepši osmijeh u H&MM!

Doktor

stomatolog

Rođena u Sarajevo 1971. godine gdje je završila osnovnu i srednju Zubotehničku školu. Završila Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Posjetilac mnogobrojnih kongresa, simpozija, sekcija i kontinuiranih edukacija.

20 godina kličkog iskustva.