Po najljepši osmijeh u H&MM!

Rad s djecom

Rad s djecom

Zdravlje zuba se odražava na zdravlje čitavog organizma. Bolesni i kvarni zubi štete ostalom organizmu.

Zato je neophodno posvetiti naročitu pažnju zdravlju zuba djeteta !

Rad sa djecom obuhvata:
Obavezan razgovor sa djetetom prilikom prve posjete, kao i sa roditeljem.
Uzimanje anamneze, otvaranje kartona, pregled mliječnih zuba, popravljanje mliječnih zuba. Fluorizacija prvih stalnih molara.

U slučaju uoćavanja mogućih nepravilnosti obavezne su konsultacije sa specijalistom Ortodoncije.

Comments are closed.