Po najljepši osmijeh u H&MM!

The Team

stomatolog

Rođena u Sarajevo 1971. godine gdje je završila osnovnu i srednju Zubotehničku školu. Završila Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Posjetilac mnogobrojnih kongresa, simpozija, sekcija i kontinuiranih edukacija.

20 godina kličkog iskustva.

student Stomatološkog fakulteta Sarajevo

Rođen u Sarajevu 1997. godine. Završio osnovnu i srednju Internacionalnu školu, kampus Ilidža.

U toku studiranja na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

tehničar

Rođena 1978. godine u Sarajevu. Srednju Zubotehničku školu smjer ZUBNI TEHNIČAR završila školske 1996/1997. godine u Sarajevu.

Srednja Zubotehnička škola smjer STOMATOLOŠKA SESTRA TEHNIČAR završila školske 2012/2013. godine